Sevotech s.r.o., Stará Turá, Slovakia

Sevotech s.r.o.

Ing. Ján Hodermarský

Novinky
05/2012 - Získali sme certifikát pre údržbu a opravy rádiových staníc Tadiran od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, vďaka ktorému môžeme plnohodnotne podporovať všetky spojovacie prostriedky rámci plnenia rámcovej zmluvy pre MO SR.
Spoločnosť

Kontakt

SEVOTECH spol. s r.o.
IČO: 36 013 561, IČ DPH: SK 2020113799
Obchodný register vložka č. 3563/R
Výpis s obchodného registra www.orsk.sk
Adresa: SNP 23, 916 01 Stará Turá, Slovensko
Prevádzka: Beckov č.72, 916 38 Beckov, Slovensko

Vedenie spoločnosti
Riaditeľ a konateľ
Ing. Ján Hodermarský
email: riaditel@sevotech.sk
mobil: 0905 254 690
tel: 032 748 44 63 - kancelária
Obchodný úsek
Obchodný referent
Zuzana Majtánová
email: obchod@sevotech.sk
tel/fax: 032 748 44 61
Business developement
Ing. Ladislav Hodermarský
email: hodermarskyl@sevotech.sk
mobil: 0914 244 644
Ekonomický úsek
Ekonón
Ing. Silvia Hodermarská
email: ekonom@sevotech.sk
Technický úsek
Vedúci servisu
Jaroslav Sarkócy
email: servis@sevotech.sk
mobil: 0911 254 690
Manažér kvality
Michal Maconka
email: maconkam@sevotech.sk
Technická podpora
email: techsupport@sevotech.sk
Akékoľvek publikovanie a rozširovanie obsahu týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Sevotech s.r.o. zakázané.
Sevotech s.r.o. © 2005-2019